Kategori: Plakat design og posts til sosiale medier

Fellesverket Haugesund er et satsing fra Røde Kors som fokuserer på ungdom. De tilbyr en åpen møteplass med gratis aktivitetstilbud for alle i alderen 13- 25 år. Dette er en arena for mestring, læring og inspirerende aktiviteter som ungdom og frivillige utvikler i felleskap.

De trengte en plakat og en sosiale medier post som fronter at de søker frivillige til kjøkkenhjelp. De trengte også en sosiale medier post som frontet deres 2 års jubileum og en takkepost til Naturbakst som sponser Nistå prosjektet deres med frokostbrød en gang i uken.

Gå til neste prosjekt →